Onze school

De schoolregels

Voor een goede sfeer op school zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Enkele malen per jaar praten we met de groepen en binnen het team over de regels. Zo zorgen we ervoor, dat de schoolregels in elke groep hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Dit geeft duidelijkheid, rust en veiligheid. Aan het begin van het schooljaar bieden we per week een regel aan. Voor de herfstvakantie zijn alle regels aangeboden. Na de vakantie komen de regels per maand als regel van de maand terug. Deze wordt via de nieuwsbrief aan de ouders gecommuniceerd. We zouden het erg prettig vinden, wanneer u er thuis ook aandacht aan besteedt.

  • Bij het spelen binnen en buiten. Ga ik niemand buiten sluiten!
  • Kun je het even niet alleen? Dan helpen anderen om je heen.
  • Spullen van jou, spullen van mij. Ik zorg er goed voor, dan blijven we blij.
  • Zegt iemand anders iets? Dan zeg ik even helemaal niets!
  • Hand in hand dat is oké, aan slaan en schoppen doe ik niet mee.
  • Heeft een ander iets goeds gedaan? Dan laat ik m’n duim de lucht ingaan!
  • Lachen is fijn, uitlachen doet pijn!
  • Ergens naar toe? Niet te snel! Ook met lopen kom je er wel!

                                                                                     
Klassenregels

Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling op deze vastgestelde schoolregels in overleg met de leerkracht. Die aanvulling wordt opgesteld door en met de groep. Dit zijn de zogenaamde klassenregels.

Zowel schoolregels als klassenregels zijn zichtbaar in de school (tegen de muur van lokaal 6) en klas opgehangen.