Atelier

De vrijdagmiddag ziet er voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 anders uit. Na het lezen nemen de kinderen vier weken deel aan een atelier dat ze zelf hebben gekozen. Een atelier hoor ik u zeggen? Ja, een atelier.  U kunt hierbij denken aan een mini cursus muziek, textiele werkvormen, dammen, Spaans, schaken, striptekenen, koken, toneel, dans, Italiaans, natuur en techniek, programmeren, proefjes, balsporten enz, enz. Dit atelier volgen de kinderen vier weken aaneengesloten. Daarna kiezen ze weer een nieuw atelier voor vier weken. We verwachten dat de kinderen in een schooljaar zo'n acht tot negen ateliers volgen.

Omdat we de kinderen graag een zo breed mogelijk aanbod willen bieden, willen we u vragen om met ons mee te denken. Wilt u vier weken een atelier verzorgen? of is er iemand in u familie of kennissen kring die dit zou kunnen?, dan maken wij daar graag gebruik van. U kunt zich hiervoor aanmelden door dit mailtje te beantwoorden. Wilt u aangeven wat het onderwerp is van uw atelier? De onkosten die u maakt worden natuurlijk door de school vergoed. We hopen op deze manier de talenten van de volwassene over te brengen op de kinderen.

Naast de hulp die we vragen geven 5 leerkrachten elke week ook een atelier. Het is de bedoeling dat we elke week 8 ateliers zouden kunnen aanbieden. De activiteit vindt plaats van 13.00 uur tot 14.15 uur