Schoolgids

Waar staat de school voor?

De Hekakker is een Openbare basisschool. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, geloof, culturele achtergrond of sociaal milieu. De school dient ervoor te zorgen, dat de kinderen alle kansen krijgen zich zo goed mogelijk te ontplooien. De samenleving is de laatste jaren sterk veranderd en dientengevolge ook het onderwijs. Verscheidenheid groeit in alle opzichten: verschillende talen, godsdiensten en culturele uitingen. Wij vinden het onze taak de leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen om met deze veranderende situatie om te gaan.

Op onze school wordt de hele dag, de hele week en het hele jaar druk geleerd en hard gewerkt. Dat kun je alleen goed doen, wanneer je je op school veilig voelt. Daarom proberen we de Hekakker een school te laten zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij doen ons best op school een sfeer te creëren, waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Ons motto

De Hekakker - jij en ik -  wij leren samen  -  voor nu en voor later!

Onze Visie en werkwijze

Aan de ene kant erkennen wij de veilige omgeving die de school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent. Aan de andere kant hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met alle basisbagage die zij nodig hebben om als volwassenen te kunnen functioneren. In de kerndoelen van het basisonderwijs staat beschreven wat de samenleving van een goede basisschool verwacht. Wij voldoen aan die kerndoelen. 

De maatschappij en onze kinderen veranderen, dus is het goed om ook naar je onderwijs te blijven kijken. Wat hebben de kinderen van tegenwoordig nodig? Hoe leren ze?

Wij willen de kinderen graag meer betrekken bij hun onderwijs. Betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid vinden we daarom erg belangrijk. Daarnaast willen we kunnen inspelen op verschillen tussen kinderen. Ook willen we naast onze methoden tijd over houden voor betekenisvol en actief leren. We willen het onderwijs zo inrichten dat we wel de onderwijsdoelen halen, maar ook voldoen aan de interesses en leerstijlen van kinderen.

Lees meer over dit en nog veel meer in onze schoolgids. De meest recente kunt u hieronder downloaden.

Schoolgids 2023-2024