Website van O.B.S. de Hekakker te Norg

De Hekakker is sinds 1979 in het huidige gebouw gehuisvest in Norg. Norg is een dorp dat qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, etnisch, financieel). Onze school is de enige basisschool in het dorp. De leerlingen zijn afkomstig uit het dorp Norg en de naaste omgeving. Op de Hekakker werken ongeveer 20 personeelsleden. Voor meer informatie klik HIER.

Fijne zomervakantie en tot maandag 3 september

We wensen u allemaal een hele fijne, zonnige zomervakantie!

 

Doekoe actie

Tussen week 12 en week 16 heeft de Coop de 'Doekoe' aktie georganiseert. Er is met deze aktie maar liefst € 418,48 voor onze school inzameld. Voor dit bedrag heeft onze school prachtig buiten speelmateriaal besteld. We willen de Coop bedanken voor dit prachtige initiatief!

 

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en ontwikkelingen). Ook worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem Parnassys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers binnen ons schoolbestuur.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur van de school.

Verdere informatie over de werkwijze, procedures en reglementen ten aanzien van privacy kunt u vinden op de website van OPO Noordenveld, www.onderwijs-noordenveld.nl .

Meesters en juffendag

Vandaag werden de verjaardagen van alle meesters en juffen gevierd. We zijn gezamenlijk gestart met het zingen van "Lang zullen ze leven". Daarna stond de ochtend in het teken van allemaal leuke spelletjes en een speurtocht. Als afsluiting kreeg iedereen een broodje knakworst met als toetje een lekker ijsje.

 

Laatste Hekakker's Got Talent van de schooljaar.

Vanmorgen was het tijd voor de laatste Hekakker’s Got Talent van dit schooljaar. Deze keer waren groep 3b, 4b en 5a/6a aan de beurt om alle talenten te showen. Het waren weer prachtige voorstellingen met heel variatie. Super goed gedaan! Nu genieten van een extra lang pinksterweekend. Meer foto's zijn te vinden in het fotoboek.