Restaurant De Hekakker

De Hekakker heeft een eigen onderneming in de vorm van een restaurant. Elke groep runt het restaurant een keer per twee jaar. In deze onderneming leert de school de leerlingen hun talenten te ontplooien en toe te passen in een eigentijdse leeromgeving. Dit sluit naadloos aan bij de visie die de school heeft ten aanzien van talent ontwikkeling. Daarnaast is ondernemend leren ook een kernwaarde van de school.

Hoe ziet ondernemend leren eruit op de Hekakker? In overleg met de leerlingenraad heeft de Hekakker twee jaar geleden besloten een eigen onderneming te starten. Te weten restaurant De Hekakker. Elke groep runt een keer per twee jaar het restaurant. De leerlingen bepalen in overleg met Hilbrand Kamminga van te Plek, wat het thema van het restaurant is en wat er geserveerd gaat worden. Alle facetten die horen bij het runnen van een restaurant komen aanbod.Hilbrand ondersteunt en begeleidt samen met de leerkracht de leerlingen. Op de dag van het restaurant bereiden de kinderen de gerechten zelf  onder begeleiding van Hilbrand. ’s Avonds komen de ouders eten in het restaurant, hiervoor betalen ze een bedrag. Het overgebleven geld komt in de kas van de leerlingenraad. Zij bepalen wat er met het geld gebeurt. Zo is er onlangs een schommel aangeschaft voor het plein en is er een discoochtend georganiseerd voor alle groepen.