Bewegen / Gezonde school

Bewegingsonderwijs
Voor een goede lichamelijke ontwikkeling zijn de gymlessen van groot belang. Vandaar dat de Hekakker zelf een vakleerkracht gymnastiek in dienst heeft en gebruik maakt van de sportinstructeurs die in dienst zijn van Beweegdorp Norg. De school is in 2020 een samenwerking aangegaan met de sportverenigingen, het zwembad en beweegdorp Norg. Het doel van deze samenwerking is leerlingen zoveel mogelijk laten bewegen en kennis laten maken met de diverse sportvereniging in het dorp Norg. Hierdoor krijgen alle groepen 2 keer per week les van de vakleerkracht, gaan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zestien keer zwemmen in het Molenduinbad (groep 4 zwemt 4 keer) en worden er op vrijdagmiddag sportateliers aangeboden.

Sport en Speelveld 3.0 en de daily mile
Sinds het schooljaar 2015 – 2016 hebben we de beschikking over een Omniveld. Op dit veld wordt regelmatig gesport door de kinderen. Voetbal, basketbal, volleybal, hockey e.a. sporten worden hierop gespeeld. Ook maakt de vakleerkracht gymnastiek regelmatig gebruik van het veld. Daarnaast is het schoolplein afgelopen schooljaar omgetoverd tot een natuurlijk schoolplein waarin de kinderen worden uitgedaagd om zelf te spelen i.p.v. gebruik te maken van een keur aan speeltoestellen. Verder zijn er twee buitenleslokalen gesitueerd op het plein. Ook de natuur komt volledig tot zijn recht, zo zijn er o.a. insectenhotels geplaatst en zijn er veel planten en struiken aanwezig op het nieuwe plein. Elke dag wordt er om 09.30 uur de daily mile gelopen rond de school. We merken dat kinderen het plezierig vinden om na een uur geconcentreerd werken even een break te hebben van zo’n 10 minuten. Door de daily mile te lopen doen we aan beweging en kan het brein even uitrusten.

Gezonde school
Onze school is een Gezonde School. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden. Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School.