Verkeer/DVL

Verkeer/DVL

Op de Hekakker is al een aantal jaren een DVL team actief. DVL staat voor Drents Verkeersveiligheid Label. Dit is een keurmerk dat de provincie Drenthe toekent aan scholen die ijveren voor verkeersveiligheid.

In 2008 heeft de Hekakker het DVL label ontvangen. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Integendeel!  Het DVL team van de Hekakker wil samen met ouders, leerkrachten en andere partijen in het dorp verkeersveiligheid voortdurend hoog op de agenda houden en maken tot een onderwerp waar inwoners van Norg zich druk over maken.

Het DVL team bestaat op dit moment uit Jeroen Goudbeek, Ingrid van Dam, Bert Folkeringa en Michael Klaasse.

 Doelen van het DVL team:

- voortzetting van verkeerseducatie (b.v. verkeerslessen op school, fietscontrole, Streetwise)

- verbetering van het verkeersgedrag van kinderen, ouders en leerkrachten via ludieke gedrag    beïnvloedende acties (b.v. gordelcontrole door kinderagenten)

- verdere optimalisatie van de verkeersinfrastructuur door knelpunten te benoemen en te ijveren voor het opheffen ervan

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het DVL team bereiken via e-mail adres dvl@obsdehekakker.nl

Schoolroute wanneer u uw kind in de auto brengt

Uitkomsten enquete verkeersveiligheid

Presentatie informatieavond

Bekijk filmpjes van VVN over de ontwikkeling van kinderen in het verkeer