Verkeer/DVL

Notulen

Om u nog beter op de hoogte te kunnen houden wat het DVL-team doet om de verkeersveiligheid rondom school hoog op de agenda te houden, worden nu ook de notulen van de vergaderingen op de website geplaatst. 

De notulen worden gedurende het jaar geplaatst.