Speel-, leer- en ontdeklokaal

Obs De Hekakker heeft sinds twee jaar een speel-, leer- en ontdeklokaal (slo) waar leerlingen uit de drie kleutergroepen (1/2a, 1/2b en 1c) dagelijks samen met elkaar spelen, leren en ontdekken over het thema dat in die periode centraal staat. De leerlingen spelen er begeleid met maximaal 12 kinderen uit de drie kleutergroepen. Ook de groepen 3 en 4 gaan wekelijks één moment naar dit lokaal. 
 
Het doel van het SLO is een uitdagende, rijke en betekenisvolle leeromgeving creëren voor de leerlingen, waarin zij van en met elkaar leren. In het speel-, leer- en ontdeklokaal zijn verschillende hoeken ingericht waar de leerlingen vrij kunnen experimenteren met materialen en waar ze gerichte opdrachten kunnen uitvoeren. De taal-, reken- en ontdekhoek zijn vaste hoeken; de overige hoeken kunnen in de loop van het jaar gewijzigd worden.  

De materialen en opdrachten zijn gekoppeld aan de leerdoelen voor de kleuters en kunnen aangepast worden naar aanleiding van een thema, leerdoel of interesses van de leerlingen. Gerichte opdrachten zijn open, zodat de leerlingen hier op hun eigen niveau of net daarboven kunnen leren. De instructie voor deze opdrachten wordt door de eigen leerkracht in de klas gegeven. Want ook in de eigen klas staat het thema centraal, evenals de leerdoelen. 

Thema's die het afgelopen twee jaar aanbod zijn gekomen zijn:  
- bij ons thuis
- op de boerderij
- wij werken in Norg
- in het pretpark
- wij zijn uitvinders
- wij zijn helden
- wij overleven in de wildernis
- wij werken in het ziekenhuis