Koffieochtend

Dit schooljaar zijn we gestart met het organiseren van koffieochtenden. Het is de bedoeling dat we vier keer per jaar een koffieochtend organiseren voor alle ouders. U bent op deze ochtenden van harte welkom om met ons onder het genot van een kopje koffie of thee in gesprek te gaan over onze school. De bijeenkomst start direct na het brengen van de kinderen om 08.30 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. De koffieochtenden die dit schooljaar nog gepland staan zijn: vrijdag 22 januari, vrijdag 18 maart en vrijdag 27 mei.

Na iedere koffieochtend kunt u op deze plaats de notulen vinden.

I.v.m. de coronamaatregelen hebben we er voor gekozen voorlopig geen koffieochtend te organiseren.