Bibliotheek op school

Ook op de Hekakker is nu een Bibliotheek op school gerealiseerd.

De collectie boeken op de school is uitgebreid met een aantrekkelijke collectie. Alle boeken zijn ingewerkt in de computer en kunnen nu uitgeleend worden. 

Wat is de Bibliotheek op school?

 ‘De Bibliotheek op school’ richt zich op het vergroten van leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van informatievaardigheden van leerlingen. Een gezamenlijke strategie en bewezen bibliotheekprogramma’s van ‘de Bibliotheek op school’ vormen de school  om  tot een ideale lees- en mediaomgeving.

Vaste elementen van ‘de Bibliotheek op school’ zijn: de schoolbibliotheek, meer deskundigheid door de inzet van leesconsulenten van de bibliotheek en leescoördinatoren van de school, het monitoren van de resultaten én elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen of praten over boeken.

Boeken lezen thuis en op school

Met de school is afgesproken dat de kinderen de boeken ook mee naar huis mogen nemen. Net als in de bibliotheek worden de boeken uitgeleend voor 3 weken.

Portal schoolwise

Dit is een portal voor leerlingen en leerkrachten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem. Wat biedt schoolWise? Er kan geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, lokale bibliotheek en digitale bronnen. In de catalogus kan gezocht worden op leeftijds- en belevingsniveau. Leerlingen kunnen een persoonlijke Leeslogboekje invullen, een verlanglijstje bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen.
De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen onder het plaatje van de uil, of door te klikken op de volgende link Bibliotheek

Nog boeken thuis van de bibliotheek?

Als er nog boeken thuis zijn van de bibliotheek Norg dan kunt u deze alsnog inleveren in de bibliotheek. Boeken lenen kan uitsluitend uit de collectie van de school of uit de bibliotheek in Roden.

Digitaal boeken reserveren kan uiteraard ook via de website van de bibliotheek.