Leerlingenraad

Vanaf dit schooljaar vindt de verkiezing van de leerlingenraad jaarlijks plaats op de derde dinsdag van september, oftewel op Prinsjesdag. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich verkiesbaar stellen.

De leerlingenraad bestaat uit 4 leden:

  • 2 leerlingen uit groep 5, zij verzorgen de post
  • 2 leerlingen uit groep 6, zij houden de financiën bij
  • 2 leerlingen uit groep 7, zij schrijven het verslag
  • 2 leerlingen uit groep 8, zij zijn aanspreekpunt en zitten de vergadering voor.

Behalve de leerlingen is de directeur vanuit het schoolteam aanwezig. Hij ondersteunt de voorzitter bij het maken van de agenda en het leiden van de vergadering, ondersteunt de notulist, ondersteunt de penningmeester en onderhoudt de contacten met het schoolteam. Daarnaast is er bij elke vergadering een MR lid aanwezig.

Reglement van de leerlingenraad.

De leerlingenraad schooljaar 2019/2020 bestaat uit:

V.l.n.r. boven Lutske Jager (namens de MR), Geeske Penning (groep 8), Sybe van Tuijl (groep 6), Luuk van Riesen (groep 8) en Max Evenjen (7).

V.l.n.r. onder: Tessa Venekamp (groep 5), Niva van der Molen (groep 5), Milan Schlaman (groep 7) en Niek van den Broek (groep 5)