Leerlingenraad

Op onze school is er een leerlingenraad actief. De groepen 5 t/m 8 kiezen aan het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger, die zitting neemt in de raad. De raad vergadert ongeveer een keer in de maand met de directeur en een MR ouder. Eén van de kinderen wordt als voorzitter gekozen. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn heel divers. Zowel de kinderen, de MR ouder en de directeur kunnen punten aandragen. Afgelopen schooljaar is er vergaderd over bijvoorbeeld: afname van de leerling enquête, aanschaffen van nieuwe materialen voor het plein, de regels in de school, de meester en juffen dag, yes day en de nieuw te bouwen school.

De verkiezing van de leerlingenraad vindt jaarlijks plaats op de derde dinsdag van september, oftewel op Prinsjesdag. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich verkiesbaar stellen.

De leerlingenraad bestaat uit:

  • 2 leerlingen uit groep 5, zij verzorgen de post
  • 2 leerlingen uit groep 6, zij houden de financiën bij
  • 2 leerlingen uit groep 7, zij schrijven het verslag
  • 2 leerlingen uit groep 8, zij zijn aanspreekpunt en zitten de vergadering voor.

Behalve de leerlingen is de directeur vanuit het schoolteam aanwezig. Hij ondersteunt de voorzitter bij het maken van de agenda en het leiden van de vergadering, ondersteunt de notulist, ondersteunt de penningmeester en onderhoudt de contacten met het schoolteam. Daarnaast is er bij elke vergadering een MR lid aanwezig.

Reglement van de leerlingenraad.

De leerlingenraad voor schooljaar 2023/2024 bestaat uit:

V.l.n.r. boven: Tjitse van Dijk, Manoa Bos, Joey Jager, Floor Stevens en Han Kemker

V.l.n.r. onder: Olivier Ottens, Damina van Dijk, Johan Karsten en Joost de Goede.