Onze school

Hoofdluizenteam

De Hekakker heeft een ouderwerkgroep die controleert op hoofdluizen. Deze werkgroep wordt gecoördineerd door een leerkracht van de school en bestaat uit ouders die op gezette tijden in de klassen komen controleren. Iedere controle, die in de informatiekalender vermeld staat, wordt uitgevoerd door vaste ouders. Achteraf wordt verslag uitgebracht aan de leerkracht en coördinator. De leerkracht of coördinator onderneemt indien nodig actie. Dit houdt in, dat u als ouder op de hoogte wordt gebracht. Uw kind dient zo snel mogelijk (na schooltijd) thuis te worden behandeld met een luizendodend middel. We houden rekening met de gevoelens van het kind en sturen hem of haar niet direct naar huis. We proberen wel hoofd-op-hoofd contact te voorkomen maar isoleren uw kind niet van de rest. De leerkracht houdt contact met de ouders en let erop of er ook daadwerkelijk is behandeld. In de klassen waar hoofdluis is aangetroffen, wordt na een week een na-controle uitgevoerd. Het doel van de luizencontrole is tweeledig. Allereerst streven we naar een mentaliteit op school waarbij het probleem hoofdluis als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren.
Ten tweede proberen we met regelmatige luizencontroles eventuele “epidemieën” de kop in te drukken. De controles worden na de vakanties gepland. De kans op hoofdluis op een basisschool is groot, aangezien ze zich verspreiden door contact. Daarbij loopt het diertje over op een andere persoon, het kan niet springen of vliegen zoals vaak ten onrechte wordt gedacht. Een basisschool is daarbij een ideale locatie. Eén persoon is dus voldoende om hoofdluis binnen de school te brengen. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Van ouders verwachten wij ook dat zij thuis regelmatig preventief controleren.