Onze school

Pesten

De uitingsvormen van pesten veranderen de laatste jaren snel. Dit hangt samen met de opkomst van de moderne communicatiemiddelen. Vrijwel alle kinderen gebruiken Internet om te communiceren. Hoewel Internet een medium is met vele mogelijkheden, zijn er ook gevaren. Pesten via Internet is doorgaans nog harder dan pesten in het gewone leven, omdat daders makkelijker anoniem kunnen blijven en er geen rechtstreeks contact is tussen slachtoffer en dader. Op onze school mag er onder schooltijd niemand op MSN. Wanneer wij klachten krijgen over cyberpesten, dan worden de stappen gevolgd zoals ze in ons pestprotocol staan.

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Hoe we dat doen, kunt u lezen in ons pestprotocol.

Pestprotocol OBS De Hekakker

Wilt u meer informatie dan kunt u die vinden op de volgende site:

http://www.pestweb.nl/