Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging van de Hekakker bestaat uit ca. 10 leden. De oudervereniging ondersteunt de leerkrachten bij verschillende activiteiten, bijvoorbeeld bij de sinterklaas en kerstviering. 

De oudervereniging vergadert gemiddeld één keer per maand in de school. Bij deze vergadering is altijd een teamlid aanwezig. In oktober/november wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd. De ouderverenigingsvergaderingen hebben een openbaar karakter. De vergaderdata kunt u vinden in de informatiekalender en op onze website. De oudervereniging heeft een eigen e-mailadres. U kunt mailen naar: ov@obsdehekakker.nl.