MR

Planning, agenda en notulen

De MR vergadert maandelijks. De vergaderingen worden gehouden op school en beginnen altijd om 20.00 uur. Eén week van tevoren hangt de agenda voor de eerstvolgende vergadering op het publicatiebord bij de ingang van de onderbouw. De vastgestelde notulen worden binnen twee weken op de website geplaatst. En wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dat kan: de vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom!