MR

Planning.

De MR vergadert maandelijks. De vergaderingen worden gehouden op school en beginnen altijd om 20.00 uur. De vastgestelde notulen worden binnen twee weken op de website geplaatst. En wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dat kan: de vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom!