MR

Wie mogen er lid worden en de samenstelling van de MR?

 

Personeelsleden en ouders met één of meer kinderen op school mogen lid worden van de MR. Momenteel is de MR van OBS De Hekakker als volgt samengesteld:

Oudergeleding

  • Boris van der Wal (voorzitter en GMR vertegenwoordiger)
  • Martine Wortelboer
  • Anita Kruize
  • Bert Folkeringa

Personeelsgeleding

  • Collin Versnel (secretaris)
  • Janine van Haselen
  • Ingrid van Dam
  • Afina Egberts