MR

Wie mogen er lid worden en de samenstelling van de MR?

 

Personeelsleden en ouders met één of meer kinderen op school mogen lid worden van de MR. Momenteel is de MR van OBS De Hekakker als volgt samengesteld:

Oudergeleding

  • Bert Folkeringa (voorzitter)
  • Eric Mulder
  • Jojanneke de Boer
  • vacature

Personeelsgeleding

  • Collin Versnel (secretaris)
  • Dennis van der Put
  • Ingrid van Dam
  • Afina Egberts