MR

Wie mogen er lid worden en de samenstelling van de MR?

Personeelsleden en ouders met één of meer kinderen op school mogen lid worden van de MR. Momenteel is de MR van OBS De Hekakker als volgt samengesteld:

Oudergeleding

  • Sjors Hoffer (voorzitter en GMR vertegenwoordiger)
  • Boris van der Wal
  • Annieke Rozema
  • Hanneke van Dijk

Personeelsgeleding

  • Collin Versnel (secretaris)
  • Hilda Venema
  • Ingrid van Dam
  • Afina Egberts