Leerstof

Algemeen (kerndoelen en referentiekader taal/rekenen)

Aan de ene kant erkennen wij de veilige omgeving die de school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent. Aan de andere kant hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met alle basisbagage die zij nodig hebben om als volwassenen te kunnen functioneren. In de kerndoelen en het referantiekader taal en rekenen van het basisonderwijs staat beschreven wat de samenleving van een goede basisschool verwacht. Wij voldoen aan die kerndoelen.

Referentiekader taal en rekenen

Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren, heeft de overheid richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen worden referentieniveaus genoemd. Alle referentieniveaus samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen.

In het referentiekader taal en rekenen staat het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun schoolcarrière in referentieniveaus. Een kind moet aan het eind van de basisschool bijvoorbeeld weten wat bij rekenen de noemer en deler van een breuk zijn.

Referentieniveaus basis voor taal- en rekenonderwijs

De referentieniveaus taal en rekenen vormen sinds augustus 2010 de basis voor het taal- en rekenonderwijs in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor zeer moeilijk lerende (zml) of meervoudig gehandicapte (zml-mg) leerlingen worden geen referentieniveaus ingevoerd.

Niveaus referentiekader taal en rekenen

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. We streven ernaar om onze leerlingen een zo hoog mogelijk eindniveau te laten bereiken

De referentieniveaus worden in detail uitgelegd op de site http://www.taalenrekenen.nl/

Er wordt op onze school gewerkt met methoden en onderwijsleermiddelen, die rekening houden met verschillen tussen leerlingen en zo mogelijk zelfstandig en samenwerkend leren bevorderen. Op deze manier werken we aan de kerndoelen en referentieniveaus.

Naast het leren van de basisvakken en basisvaardigheden, willen wij de kinderen nog meer meegeven. We geven naast de lessen uit onze methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ ook Rots en Water lessen. Rots en Water is een trainingsprogramma boordevol fysieke oefeningen en spelvormen. Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten (geloven in je eigen kracht) en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. De elementen rots en water staan voor het zoeken naar een balans tussen de harde onwrikbare rotshouding en de beweeglijke, verbindende waterhouding. Alle groepen krijgen eens per maand een Rots en Water les in het speellokaal. Rots en Water geeft meer weerbaarheid, zelfbeheersing, zelfkennis en ontspanning.