Leerstof

Schrijven

Vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan de fijne motoriek (zoals het correct vasthouden van pen en potlood) en de juiste schrijfhouding. Wij gebruiken de methode  “Pennenstreken”.

Sluit nauw aan bij Veilig leren lezen

In groep 3 is Pennenstreken gekoppeld aan de leesmethode Veilig leren lezen (2e-maanversie). De kinderen schrijven de letters die ze in de leesles hebben leren lezen. Op deze manier ontwikkelen uw leerlingen het technisch schrijven als een functionele vaardigheid. Ze brengen wat ze geleerd hebben meteen in de praktijk.

Doorgaande lijn

Pennenstreken heeft een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. In groep 1 en 2 staat een goede motorische ontwikkeling centraal. In groep 3 en 4 werken de leerlingen aan het aanvankelijk schrijven. Hier staat het aanleren van de schrijfletters in kleine en hoofdletters centraal. In groep 5 en 6 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod komt.

Motoriek

Schrijven is vooral een motorische vaardigheid. Daarom geeft Pennenstreken niet alleen schrijfoefeningen, maar ook motorische activiteiten. Die zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm-, hand- en vingermotoriek.