Leerstof

Beeldende vorming

Bij de module beeldende vorming van de methode “Moet je doen, Beeldende vorming” krijgen de leerlingen tal van uitdagende en aansprekende opdrachten. Ze gaan hiervoor op zoek naar hun eigen oplossing. Centraal in die zoektocht staat altijd een kunstwerk. Een kunstwerk met een verhaal en een betekenis voor kinderen. Zo wordt de opdracht voor de leerlingen betekenisvol en worden ze uitgenodigd om te (leren) verbeelden. Kleuren, knippen, tekenen, vouwen, zagen; het zijn allemaal vaardigheden die leerlingen in deze module leren.

Dramatische vorming

Dramatische vorming is in allerlei vakken verweven. Er wordt voor dit vak de methode “Moet je doen, kunst en cultuur” gebruikt. Bij dit onderdeel van de methode gaat het om de verbeeldingskracht van kinderen. De module bestaat uit uitdagende thematische projecten die leerlingen de ruimte geeft om denkbeelden, gevoelens en fantasieën vorm te geven in literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed en fotografie & animatie.

Kunst- en Cultuureducatie

Alle scholen nemen deel aan het aanbod op het terrein van kunst- en cultuureducatie. Binnen dit aanbod is er een gevarieerd aanbod op het gebied van lessen voor kunstzinnige vorming, creativiteit, cultureel erfgoed en culturele omgeving. Het aanbod voor kunst- en cultuureducatie wordt mogelijk gemaakt door samenwerking van o.a. Kunst en Cultuur Drenthe, Het ICO, Het Huus van de Taol, Het Drents Plateau, de gemeente Noordenveld en de basisscholen in de gemeente Noordenveld. We verwachten dat de kinderen mede door dit aanbod in hun verdere leven een positieve kijk op kunst en cultuur in brede zin zullen hebben.

Muziek

Dit vakgebied is uiteen te rafelen in een aantal onderdelen, dat tijdens de muzieklessen in de school in opklimming van moeilijkheidsgraad aan de orde komt. Allereerst natuurlijk muziek maken in de vorm van zingen en het bespelen van eenvoudige instrumenten. Daarnaast wordt er op muziek bewogen en worden muziekfragmenten beluisterd. Dit is het tweede schooljaar dat we werken met de methode "eigenwijs digitaal". Daarnaast zetten we de muziekimpuls subsidie in. Marinus Scholten zal ons dit jaar helpen met de implementatie van de muziekmethode. Ook besteed hij in elke groep aandacht aan de ritmische leerlijn. Elke groep krijgt 4 lessen per jaar.