Leerstof

Taal

Jonge kinderen leren zichzelf taal. Het is een aangeboren eigenschap, waarbij de omgeving van het kind van groot belang is. Taal is voor kinderen en volwassenen het belangrijkste communicatiemiddel. Door middel van taal krijgt en onderhoudt men onderlinge contacten. Wij maken dagelijks gebruik van taal. Mensen groeten elkaar, stellen vragen, antwoorden, kijken t.v., telefoneren, schrijven brieven, e-mailen, chatten, sms-en, enz. Bij communiceren spelen ook non-verbale factoren een rol zoals mimiek, lichaamshouding en het geven van tekens en signalen. Vanaf groep 1 worden er materialen en methoden gebruikt om tot een goede taalontwikkeling en taalvaardigheid te komen, zoals boeken, prentenboeken, spelletjes, televisieprogramma’s en video’s. Ook wordt het programma "Onderbouwd" gebruikt. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Taal in beeld”. De methode kenmerkt zich door maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren, makkelijk omgaan met verschillen en een compact programma.

TIP: Speel het gratis letterspel

Bij onze taalmethode Taal in beeld is een gratis online spel ontwikkeld: de lettermachine. Leuk voor in de klas, maar ook voor thuis! Om spelenderwijs te oefenen met spelling. Het letterspel is geschikt voor kinderen in groep 4 t/m 8. 

Op http://www.zwijsenouders.nl/Schoolvakken/Taal.htm vindt u nog meer informatie over het vak Taal.

Spelling

Voor spelling gebruiken we de methode “Spelling in beeld”. Spelling in beeld is de spellingmethode bij “Taal in beeld”. Met dezelfde filosofie en manier van werken en mogelijkheden voor differentiatie. De methode leert kinderen zoveel mogelijk woorden correct te spellen. Spelling in beeld traint bovendien de denkwijze om tot de juiste spelling te komen.

App Spelling in Beeld

De app Spelling in beeld is er in de Lite versie (gratis) maar ook als een volledige versie (€ 2,99).

Aan bod komen 23 spellingregels en werkwoordspelling voor voortgezet spellen. De vormgeving is wat basic rond het thema bakkerij. Per spellingregel is er een korte uitleg. Bij de uitleg is te zien hoe lang deze nog duurt. Er is een koppeling naar de website van Spelling in Beeld waar opgezocht kan worden in welke jaargroep de spellingregel thuis hoort. De app gaat uit van het verdelen in klankgroepen en er is auditieve ondersteuning in de korte oefeningen. Het is tevens mogelijk om een leerlingprofiel aan te maken. De leerling ziet automatisch hoeveel oefeningen er nog gemaakt moeten worden. De diverse niveaus worden per leerling bijgehouden via een sterrensysteem. Bij het behalen van de gouden ster kan deze mededeling gemaild worden, bijvoorbeeld aan de ouders.  Er wordt directe feedback gegeven en een hint bij een vergissing. Als de oefening is afgerond wordt de leerling gevraagd of de oefening moeilijk of gemakkelijk was. De leerling leert hiermee te reflecteren. Een handige app die gebruikt kan worden als ondersteuning om de regels nog eens te oefenen.