Leerstof

Aanvankelijk lezen

In de groepen 1 en 2 worden vele voorbereidende taal-leesactiviteiten aangeboden. Wanneer blijkt dat een kind zelf kan lezen, d.w.z. het aanvankelijk leesniveau heeft bereikt, dan worden er in de groep op speelse wijze gerichte aanvankelijke leesactiviteiten aan het kind aangeboden. Op basis van observatie- en toetsgegevens stellen wij het activiteitenplan samen.

Meestal wordt er in een groepje gewerkt. De ABC-muur speelt een centrale rol binnen het voorbereidend en aanvankelijke taal-leesproces. Vanaf groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen.

Op de site http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders.htm kunt u per kern zien wat uw kind op school leert. Ook vindt u er tips over welke boeken te lezen met uw kind.

Begrijpend lezen

Voor begrijpen lezen gebruiken we in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen en voor de groepen 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL is een interactieve en aansprekende manier voor begrijpend lezen. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Bovendien besteedt Nieuwsbegrip XL structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. Ook wordt er in de bovenbouw gebruik gemaakt van het hulpboek Begrijpen Lezen van CITO. Op deze manier willen wij de kinderen van onze school leren om de informatie die ze mondeling, schriftelijk of in beelden krijgen aangeboden daadwerkelijk te begrijpen. Deze werkwijze sluit aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen en kunnen ze betekenisvol en actief leren.

http://begrijpendlezen-woordenschat.yurls.net/nl/page/

Maatjeslezen / Voortgezet technisch lezen

Op onze school gebruiken we voor alle kinderen in groep 4 de methode ‘Estafette’. De kinderen uit de groepen 3 (vanaf de voorjaarsvakantie) t/m 7 die nog niet op niveau lezen, lezen samen met een leerling uit de bovenbouw.  De overige kinderen lezen in de klas. Zij krijgen daar verschillende vormen van lezen aangeboden. U kunt denken aan stillezen, duolezen of klassikaal lezen. De maatjes voor de groepen 3 t/m 6 komen uit groep 7 en 8. Voor kinderen vanaf groep 5, die extra instructie voor het lezen nodig hebben, gebruiken we de methode ‘Estafette’ voor het voortgezet technisch lezen. Tijdens het tutorlezen krijgen zij les van de leerkracht uit deze methode.