Leerstof

Sociale- en emotionele ontwikkeling

Wij willen onze kinderen de nodige ‘sociale’ bagage meegeven, als een goede basis voor deelname aan de maatschappij. Daarom gebruiken we de methode ‘Kinderen en …hun sociale talenten’. Het is een methode, die beoogt de sociale competentie van kinderen te bevorderen. Sociale competentie is het vermogen om op een passende manier sociaal en emotioneel te functioneren.  Om je sociaal competent te kunnen gedragen, heb je kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. Kennis heeft te maken met ‘weten en kennen’. Vaardigheden hebben te maken met ‘doen en kunnen’, en houding heeft te maken met ‘willen en durven’. Bijvoorbeeld, je moet niet alleen weten wanneer en hoe je ‘sorry’ zegt, je moet het willen en durven zeggen en het vervolgens ook doen.

Sociaal competent gedrag bestaat uit een hele reeks gedragingen. Die reeks is in de methode onderverdeeld in acht categorieën:

Ervaringen delen

Jezelf presenteren

Aardig doen

Een keuze maken

Samen spelen en werken

Opkomen voor jezelf

Een taak uitvoeren

Omgaan met ruzie

In de lessen staat telkens één categorie centraal. Elk schooljaar komen de categorieën voorbij, steeds aangepast aan de leeftijd. We werken ook met de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL). Met behulp van de resultaten op de SCOL kunnen we de vorderingen van de kinderen in beeld brengen en eventueel de inhoud van de lessen aanpassen.

Wij zijn enige jaren geleden gestart met deze methode. We merken dat dit niet altijd genoeg is. Graag willen we de kinderen wat meer meegeven. We geven naast de lessen uit onze methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ ook nog Rots en Water lessen.

Rots en Water is een trainingsprogramma boordevol fysieke oefeningen en spelvormen. Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten (geloven in je eigen kracht) en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. De elementen rots en water staan voor het zoeken naar een balans tussen de harde onwrikbare rotshouding en de beweeglijke, verbindende waterhouding. Alle groepen krijgen eens per maand een Rots en Waterles in het speellokaal. Door middel van werkbladen wordt in de klas nog eens dieper op de oefeningen en de gevoelens in gegaan. Ingevulde werkbladen gaan mee naar huis, zodat u er als ouder ook weet waar de kinderen mee aan de slag zijn geweest. Thema’s zijn o.a.: stevig staan, houding, grenzen aangeven, oogcontact. Rots en Water geeft meer weerbaarheid, zelfbeheersing, zelfkennis en ontspanning. Ook in het kader van burgerschap past de training Rots en Water heel goed in ons programma.