Leerstof

De basis voor het rekenen wordt in de groepen 1 en 2 gelegd door het leren van diverse begrippen (voor/ achter, meer/ minder enz.). In alle lessen en gebruikte materialen zijn deze begrippen verweven. Voor de groepen 1 en 2 wordt “Onderbouwd” en verschillende bronnenboeken gebruikt. Vanaf groep 3 wordt er voor het rekenen met de methode “De wereld in getallen” gewerkt. De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee geven we elk kind een goede rekenbasis. De nieuwe versie van De wereld in getallen bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveaus.

De Wereld in Getallen bevat stof voor 36 lesweken. Bij een schooljaar van 40 weken hebben we dus een prettige marge van 4 weken. Elk leerjaar is opgedeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Bij een blok van 5 weken zijn de eerste 4 weken voor de basisstof. In week 5 volgt de toets met daarna herhaling en verrijking.

De Wereld in Getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast, maar is ook handig voor duobanen. Zo is elke 3e les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en geldrekenen. De andere lessen gaan over getallen, bewerkingen en afronden van de weektaak.

Elke les duurt 50 tot 60 minuten en heeft steeds dezelfde opbouw. Zo start de les standaard met een automatiseringsoefening. Bij de instructie staat altijd één doel centraal. Dit bevordert de begripsvorming.

De referentieniveaus in onze methode "Wereld in Getallen"

In de rekenbrochure leest u wat u kunt doen om uw kindt te ondersteunen bij het rekenen. 

In het artikel met rekentips voor thuis vindt u leuke tips hoe het thuis met uw kind (groepen 1 t/m 8) kan oefenen in de dagelijkse praktijk.