Leerstof

Lichamelijke opvoeding

Voor een goede lichamelijke ontwikkeling zijn de gymlessen van groot belang. Er wordt al vanaf groep 1 veel aandacht aan deze ontwikkeling besteed. De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de gymzaal naast de school. De groepen 3 t/m 8 hebben twee gymlessen per week (een les van de vakleerkracht en een les van de groepsleerkracht) in de sporthal “de Brinkhof” of in de gymzaal bij onze school. In de zomer wordt ook wel gebruik gemaakt van de sportvelden van v.v. Gomos. De vakleerkracht geeft les uit de methode “Bewegingslessen van Stroes en van Gelder”. De groepsleerkrachten maken gebruik van de spelklapper "Raak". 

De spelklapper “RAAK” is een klapper met daarin een kant en klaar jaarprogramma voor de spellessen van de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Alle spellen zijn hierin beschreven en uitgewerkt.  De “methode” wordt gebruikt door veel scholen in Noord- en Midden- Limburg. 

In deze spellessen: • Wordt meestal in 3 vakken gewerkt • Is iedereen in beweging: niemand zit stil • Is er veel variatie • Kan er gemakkelijk gedifferentieerd worden • Kunnen de spellen aan het niveau van de groep aangepast worden • Kunnen de kinderen het spel meestal zelf reguleren • Spelen we met weinig materialen toch aantrekkelijke spellen • Is sprake van veel herhaling waardoor verdieping (tactiek en moeilijkere 
 vormen) kan plaatsvinden • Bij de groepen 3 t/m 5 ligt de nadruk  op tik-, trefbal- en overloopspelen. • Zijn bij de groepen 6 t/m 8 de sportspelen (handbal, hockey, voetbal,  basketbal en volleybal) in het  programma verwerkt. 

De leerlingen van groep 8 geven gedurende het jaar soms les aan de andere klassen bij gym. Ze geven dan gedurende de vrijdagochtend gymles in combinatie met de groepsleerkracht.