Leerstof

Lichamelijke opvoeding

Voor een goede lichamelijke ontwikkeling zijn de gymlessen van groot belang. Er wordt al vanaf groep 1 veel aandacht aan deze ontwikkeling besteed. De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de gymzaal naast de school. De groepen 3 t/m 8 hebben twee gymlessen per week (een les van de vakleerkracht en een les van de groepsleerkracht) in de sporthal “de Brinkhof” of in de gymzaal bij onze school. In de zomer wordt ook wel gebruik gemaakt van de sportvelden van v.v. Gomos. Zowel de vakleerkracht als de leerkrachten geven lessen uit de methode “Bewegingslessen van Stroes en van Gelder”.