Leerstof

Verkeer

Verkeersonderwijs in de basisschool is erop gericht kinderen op een adequate wijze te leren omgaan met het verkeer. Wij streven er dan ook naar kinderen kennis, inzicht en vaardigheden te laten verwerven om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Wij gebruiken de methode “Klaar Over” voor alle groepen.

In Klaar...over! draait het om inzicht en verantwoordelijkheid

Als je de regels kent, ben je nog geen goede en veilige verkeersdeelnemer. In Klaar...over! gaat het dan ook niet alleen om verkeersregels. Inzicht en je eigen verantwoordelijkheid in het verkeer staan in de methode centraal.

Kinderen spelen vijf rollen in het verkeer
Klaar...over! behandelt de vijf verschillende rollen die kinderen in het verkeer spelen:

  • spelen
  • wandelen
  • fietsen
  • meerijden
  • in het openbaar vervoer

Rekening houden met kinderen
In de stof van Klaar...over! is het ontwikkelings- en ervaringsniveau van kinderen het uitgangspunt. Bovendien houdt de methode rekening met het perspectief en het beperkte gezichtsveld van een kind. De meeste illustraties, foto’s en filmpjes tonen verkeerssituaties zoals kinderen ze zien.